× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Bankowców

gabinet stomatologiczny, - Przychodnia Bankowców Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie,

Informacje o komórce

Przychodnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stomatologiczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją


Adres

89-539 65 28
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17
10-959 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1